O nás

Autorský zákon zakazuje kopírování notovin v knihovnách pro studijní účely. Proto jsme vytvořili portál NotyNaKlavír.cz, kde členové mohou legálně sdílet své sbírky not.

Jak to funguje?

Na našem serveru nejsou noty ke stažení zdarma, ale přes naši databázi můžete najít noty, kontaktovat člena, který je nabízí, a dohodnout se s ním na zapůjčení nebo výměně.

Noty Na Klavír.cz je portál, kde si členové mohou najít noty, transkripce a aranže. Můžete zadat svou poptávku nebo si noty vyhledat v databázi a oslovit člena, který je vlastní, s prosbou o vypůjčení.

Každý člen má vlastní podmínky zapůjčení nebo výměny not. Můžete nabídnout na oplátku jiné noty ze své sbírky, proto aktualizujte databázi not, které jste ochotni sdílet.

Potřebujeme reformu autorského zákona

Pirátská strana navrhuje odstranění zákazu kopírování not v knihovnách ke studijním účelům. Více v článku: Co Čech, to muzikant. Lásku k hudbě však brzdí zákaz kopírování not

Hudba je jedním z hlavních prvků kultury a umění. Kopírování notových záznamů je nezbytné pro hudební vzdělávání, zejména ve vzdělávacích institucích, ale také pro samostudium a individuální rozvoj hudebních dovedností. Zákaz kopírování notových záznamů vytváří překážky ve vývoji hudebního vzdělávání a brání lidem ve studiu a zvládnutí hudby.

Vzdělávání a kulturní rozvoj jsou důležitými pilíři společnosti. Skrze kulturní instituce jako jsou knihovny, je možné šířit a poskytovat přístup k umění a znalostem demokratickým způsobem. Knihovny mají zajistit přístup k poznání, uměleckým dílům a kultuře. Zákaz kopírování notových záznamů nejen brání přístupu k hudbě, ale také snižuje příležitosti pro hudební vzdělávání, které má pozitivní vliv na individuální rozvoj a tvořivost.

Zákaz kopírování notovin znevýhodňuje to ty, kteří si nemohou dovolit kupovat noty.

Mnoho skladatelů a hudebníků chce zasáhnout co nejširší publikum. Ukládání zákazu kopírování notových záznamů je v rozporu s jejich snahami šířit hudbu a zpřístupnit svá díla co největšímu množství lidí.

Bylo by vhodné zvážit novelizaci autorského práva, které by umožňovalo kopírování notových záznamů v případech, kdy slouží vzdělávacím a nekomerčním účelům. Tím by se zajistila svoboda přístupu k hudbě a podpora hudebního vzdělávání.

Autorské právo by mělo sloužit prospěchu společnosti a umožňovat přístup k důležitým uměleckým dílům a znalostem. Zákaz kopírování notových záznamů v knihovnách brání rozvoji hudby a vzdělávání a narušuje princip svobodného přístupu ke kultuře a znalostem. Je nutné tento zákaz revidovat a hledat rovnováhu mezi ochranou autorských práv a zájmy veřejnosti.

Jak začít?

Založte si uživatelský účet a plně využívejte náš portál.

Chcete nám něco sdělit?

Uvítáme Vaše nápady, komentáře a připomínky k portálu. E-mail: info@notynaklavir.cz.